İşte Bursaspor’un toplam borcu!

Bursaspor Kulübü Olağan Genel Mali Genel Kurulu öncesinde genel kurul üyelerine dağıtılan kitapçıkta Bursaspor Kulübü'nün borcu açıklandı.

Bursaspor Kulübü Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu Bursaspor Kulübü‘nün borcunun toplamda 491 milyon 631 bin 609 ₺ olduğu görülüyor.

İşte Bursaspor Kulübü‘nün tüm borç pastası şu şekilde:

 • TİCARİ BORÇ: 45 MİLYON 859 BİN 984 ₺
 • KAMU BORÇ: 39 MİLYON 743 BİN 774 ₺
 • YÖNETİCİ BORÇ: 107 MİLYON 797 BİN 113 ₺
 • FİNANSAL BORÇ: 101 MİLYON 316 BİN 269 ₺
 • SPORTİF FAALİYET: 159 MİLYON 923 BİN 336 ₺
 • DİĞER BORÇLAR: 39 MİLYON 991 BİN 133 ₺
 • TOPLAM BORÇ: 491 MİLYON 631 BİN 609 ₺ 

Bursaspor Kulübü‘nün kısa vade borcu 201 Milyon 135 Bin 764 lira 30 kuruş, uzun vade borcu ise (30.06.2023 yılına kadar) 290 milyon 495 Bin 844 ₺ olarak belirtildi.

İşte detaylı tablolar:

2016 yılı için hazırlanan ve onaylanan Gelir Bütçesinde 271.160.000TL hedeflenmiş iken %50 sapma ile 134.281.000TL gerçekleşen gelir söz konusudur. 2016 Yılı için hazırlanan ve onaylanan Gider Bütçesinde 242.265.000TL gider hedeflenmiş gerçekleşen gider 202.991.131TL’dir.
2017 Gelir Bütçesinde 298.460.000TLgelir hedeflenmiş iken %57 sapma ile 126.842.000TL gerçekleşen gelir söz konusudur.2017 Yılı için hazırlanan ve onaylanan Gider Bütçesinde 283.305.000TL gider hedeflenmiş, gerçekleşen gider 173.784.000 TL’dir.
Geçen yıl bizden onayı alınan bütçede neredeyiz bu yıl ne bütçelenmiş ona bakmak gerekirse 2018 Yılı için onaylanan gelir bütçemiz 309.480.000TL olup 30.11.2018 tarihi itibari ile gerçekleşen rakam 247.602.035 TL’dir. 2018 yılı için hazırlanan ve onaylanan gider bütçesi 298.068.000TL iken gerçekleşen gider (30.11.2018 ) 309.316.192 TL’dir. 2018 yılı için 11.412.000TL kar yapacağız derken 30.11.2018 itibari ile -61.714.157TL Zarar etmişiz. Burada şüphesiz kur artışından kaynaklı gider tarafında negatif etkisi var zira toplam borcumuzun yaklaşık %48-%52’lik kısmı döviz borcudur. Ancak, biz geçen yıl bütçe yapmamışız. Önemli olan bütçeye gelir giderden fazla çıksın diye bir rakam yazmak değildir.
2019 yılı için yönetim kurulunca hazırlanan bütçeye bakacak olursak; Gelirler 311.000.000TL ve giderler 308.772.000 olmak üzere 2.228.000TL kar edileceği düşünülmektedir.
Bursaspor için bütçenin hazırlanması ve tatbik edilmesindeki aksaklıkları çözmek ve bu konuda kurumsal bir kültür oluşturmak acil bir sorun olarak gözüküyor. Bütçe sistemi ve disiplini olan bir kurumun, iyi de bir faaliyet planı vardır. Başarılı bütçe uygulaması da başarılı bir organizasyon yapısını getirir ki bu da kurumu faaliyet başarısına götürür. Bursaspor için bunun adı sürdürülebilir sportif başarıdır.

30.11.2018 yılı Gelir Tablosunda 78.373.648TL Kur farkı Geliri gösterilmiştir. Kur farklarından doğan Kambiyo Gelir/Giderleri Muhasebe Temel İlkeleri Gereği dönem kurları ile güncellenip Mali Tablolara kaydedilmiştir. Dolayısıyla 30.11.2018 itibari ile Gelirimiz her ne kadar 247.602.035TL gösterilse de Net Gelirimiz 247.602.035 – 78.373.648 = 169.228.000 TL yine Net Giderimiz 309.316.192 – 78.373.648 = 230.942.000 TL’dir ve bu rakamın içinde aşağıdaki tabloda özetlendiği şekli ile 27.703.599,85 TL’lik kambiyo zararı da dâhildir.

Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer alması sebebiyle, tekrar olmaması bakımından ilgili tablolara yer verilmemiş bazı hususlar grafik olarak aşağıda gösterilecektir.

-TOPLAM BORÇ GRAFİĞİ

 

1-) Daha önce Divan Kurulu’nda yaptığımız sunum ve konuşmalarda da belirttiğimiz üzere Uzun Vadeli Futbolcu ve Teknik Kadro Alacaklarının ana tabloda gösterilmesi gerekmektedir. 31.12.2016 tarihine kadar uzun vadeli borçlar içinde ‘’Teknik Kadro ve Oyunculara Borçlar’’ hesaba katılırken 2017 yılından itibaren ‘’ Teknik Kadro ve Oyunculara olan uzun vadeli borçlar ‘’ bilançolarda gösterilmemektedir. Sporcuların bonservis değerleri Duran Varlıklar içerisinde yer almaktadır dolayısıyla aynı sporcunun Uzun Vadeli Alacağının da bilançoda gösterilmesi gerekmektedir. Sporcunun bir sonraki sene takımda olup olmayacağı belli olmaması sebebi ile dipnotta gösterildiği tezi de kurulumuzca kabul edilemez. Zira; sporcu ile karşılıklı tazminatsız feshetmediğiniz sürece yada tek taraflı feshetmediğiniz sürece (burada fesih tazminatı doğuyor) kadro dışı dahi kalsa sözleşmesinin sonuna kadar uzun vadeli alacağına hak kazanacaktır. Bu nedenler ile 30.11.2018 Tarihli TCMB Efektif Döviz Kurları ile 52.464.604TL uzun vadeli futbolcu alacağı ve 13.348.000TL’lik uzun vadeli teknik kadro alacağı da borca eklenmiştir.
2-)Kulübümüzün ortalama sabit geliri yıllık 120.000.000 TL civarıdır. Transfer Geliri ya da Takım başarısına bağlı yayın hakkı geliri bu rakamın artmasında baş etkendir.
3-) 2018 Transfer Gideri (Bonservis, kiralama, menajerlik, futbolcu ve teknik kadro) 126.573.755 TL’dir. Bu rakam 2018 net gelirimiz olan 169.228.000TL’nin %75’ine denk gelmektedir. Yani yıllık gelirimizin %75 i bu borç kalemine harcanmaktadır. Bu transfer gideri içerisinde 12.203.387,82 TL Sporcu Sözleşme fesih bedeli vardır. Bu rakam Yıllık sabit olan 120.000.000-TL Gelirimizin %10’unu bulmuştur. Bu nedenle Transfer hatalarını minimum seviyeye indirmeliyiz.

4-)Borç Senetleri Kısa ve Uzun Vade toplamı 37.996.505TL dir. Toplamda 141 adet senetten ibarettir. Bu rakam 4.614.324 Euro, 410.000 Dolar ve 5.839.370 TL’den oluşmaktadır.
5-)Grafikte ‘’Diğer’’ kısımda görülen borcun açılımı şu şekildedir. Bu rakamın 8.273.440 TL’si menajerlere olan borçtur, 8.590.286 TL’si Kulüplere Olan borçlardır, 9.517 TL’si Personel İcra Kesintisi ve 1.136.952 TL’si ise Milli Emlak Müd., İcra dosyasına ve İdari Para Cezalarına ilişkindir. 263.743 TL’si alınan avanslar, 5.465.152 TL’si Gelecek aylara ilişkin gelir ve gider tahakkukları, 166.072 TL’si kısa vadeli yabancı kayn., 1.648.510TL si uzun vadeli borç ve gider karşılıkları, 11.261.218TL’si gelecek yıllara ilişkin gelir ve gider tahakkukudur.
6-) Oyunculara ve Teknik Kadroya olan 94.110.732 TL’nin 26.211.392TL’si vadesi geçen borçtur.
7-) Bursaspor Kulubü Derneği’nin 30.11.2018 Tarihli Bilançosunun Aktif Tarafındaki Dönen Varlıklar içinde yer alan Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları Hesabının kırılımı aşağıdaki tablodaki gibi olup Raporun devam eden kısmında bulunan 12 Numaralı YILLAR İTİBARİYLE ÖZ KAYNAK DEĞİŞİMİ VE

BİLANÇOLARDA YAPILMASI GEREKEN SADELEŞTİRME KONUSU içinde değinilmektedir

😎 TOPLAM GELİR-GİDER GRAFİĞİ

Kulübümüz borçlarını ödemek için tekrar borçlanmaktadır. Borçlar haliyle kartopu gibi artan bir ivme gösteriyor. Bir dönemler borcu azaltmak konuşulmaktayken şu an Türk Futbol Sektöründe borcu stabil tutmak en azından artışı durdurmak konuşulmaktadır. Son 3 yılda yapılan zararlar yukarıda gösterilmiştir. Gelirden daha fazla gider yaratılması borcun artması neden olmuştur. SONUÇ OLARAK; GİDER KONTROLÜ SİSTEMİNİN DOĞRU İŞLETİLMESİ GEREKTİĞİ AÇIKÇA ORTADIR. Borcumuzun %45%50 lik kısmı döviz borcu olması sebebi ile 2018 yılı içindeki kur artışı da giderlerin artmasında etken olmuştur.
30.11.2018 yılı Gelir Tablosunda 78.373.648TL Kur farkı Geliri gösterilmiştir. Kur farklarından doğan Kambiyo Gelir/Giderleri yukarıda daha önce anlatıldığı gibi Muhasebe Temel İlkeleri Gereği dönem kurları ile güncellenip Mali Tablolara kaydedilmiştir. Dolayısıyla 30.11.2018 itibari ile Gelirimiz her ne kadar 247.602.035TL gösterilse de Net Gelirimiz 247.602.035 – 78.373.648 = 169.228.000 TL yine Net Giderimiz 309.316.192 – 78.373.648 = 230.942.000 TL’dir. Zarar yine -61.714.000 TL’dir.
9-)YILLIK GELİR VE TRANSFER GİDERİ HARCAMALARI GRAFİĞİ
Gelir Kalemlerimiz;
Yayın Hakkı, Sponsorluk, İsim Hakkı, Reklam, Bilet, Loca, Transfer Geliri, Bağış, Üye Aidatları, Spor Okulu, Kira Geliri.
Transfer Gideri;
Bonservis Ücretleri, Kiralama Ücretleri, Futbolcu ve Teknik Kadro Maliyeti, Menajerlik Ücreti

En büyük gelir kalemimiz yayın hakkı geliri olarak göze çarpıyor. Türk futbol takımlarının dolayısıyla kulübümüzün en büyük hatası bu noktadır. Biz buna YAYIN GELİRİ HANTALLIĞI diyoruz. Takımlar Yayın Gelirine Bel Bağlamış durumda, oradan gelen para ile hem transfer yapalım, hem kredi ödeyelim, hem de personel maaşlarını ödeyelim düşüncesi hâkim. Yayın geliri zaten yeşil sahadaki takımın başarısı ile doğru orantılı kulübe gelmekte yani transfer sezonları kapandıktan sonra bu gelirin artmasına yönetim kurulu etki edemez. Artık iş teknik kadro ve futbolculardadır. Yönetim Kurulunun bu noktadan sonra yapması gereken Ticari Gelirleri arttırmaktır. Avrupa’nın ilk 5 liginde en büyük gelir Ticari Gelir iken ülkemizde yayın hakları geliri kulüplerin gelirlerinin %50-%60 seviyesindedir.

08/09 Sezonunda yani 10 sezon önce Turkcell Süper Ligde kulübümüz 16 Galibiyet, 10 Beraberlik ile sezonu 58 puan ile 6. tamamlamış ve toplamda 11.793.000TL gelire hak kazanmıştır.
Türk Futbolunda bu sezondan sonra TV YAYIN İHALESİ inanılmaz rakamlara ulaşmış ve kulüplerin havuz gelirleri büyük artış göstermiştir.
17/18 sezonunda kulübümüz 11 Galibiyet, 6 Beraberlik ile sezonu 39 puan ile 13.tamamlamış ve toplamda 61.119.663TL gelire hak kazanmıştır. Aynı sonuçlara 18/19 sezonunda ulaşılması halinde ise bu rakam 83.105.264TL olacaktır.
Yerel ve ulusal Kamuoyunda son 5 yılın transfer geliri şampiyonu Bursaspor olduğu konuşulurken bu gelire rağmen borcun neden arttığı kamuoyunda merak konusu olmaktadır. Sorun yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi YILLIK GELİRİN ZAMAN ZAMAN %70 İNİ ZAMAN ZAMAN %85 İNİ BULAN TRANSFER GİDERLERİDİR. Geriye kalan gelir dilimi ile Banka Kredisi, Ticari Borçlar, Kamu Borçları, Personel ödemeleri yapılması gerekmektedir ki bu mümkün gözükmemektedir.
Avrupa’nın 5 büyük liginde transfer giderleri takımların yıllık gelirinin %40-%45 i seviyesindedir. Tasarruf yapılması gereken ilk borç kalemimiz kesinlikle ve kesinlikle transfer giderleridir. Bunun dışında personel çıkarılması ya da Bursaspor TV’nin kapatılması operasyonel ihtiyaçtan ziyade Tasarruf sağlama amacıyla gerçekleştirilmiş ise asıl tasarruf yapılması gereken borç kalemi yukarıda belirttiğimiz üzere Transfer Giderleridir.
İçinde bulunduğumuz teknik anlamdaki iflas halinin temeline inecek olursak, Futbol sektörü iktisat teorisindeki dinamiklere zıttır. Gelirler arttıkça Verimlilik azalıyor ve karlar düşüyor. Gelirlerde yaşanan artışlar en çok transfer harcamalarının artmasına neden olmuştur. Yapılan yüksek maliyetli ya da sayıca fazla transfer harcamalarına rağmen sportif performansın istenen düzeye çıkılamaması süreç içerisinde sıkıntılara yol açmıştır. Zira, kulübümüz yaklaşık 3 yıldır borca dayalı bir büyüme modeliyle futbola kaynak yaratmaya çalışıyor (banka kredisi & yönetici katkısı). Ancak; sonuç olarak sportif başarı gelmez, nakit çıkışı gerektirmeyen kazanımlar (reklam, sponsorluk) elde edilemez ise önemli finansal sıkıntılara katlanmak zorunda kalırız ki içinde bulunduğumuz durum yukarıda anlatılanların sonucudur. Yetersiz ve zayıf mali yapı kulübümüzün sportif rekabette yıllardır geride kalmamıza yol açmıştır. Sportif rekabette geride kalmak yayın gelirinden de mahrum kalmakta mali yapımızı daha da bozmaktadır.
Gelir ve Giderler arasındaki dengesizlik en büyük faaliyet alanımız olan Futbolda sektörel karlılığın önüne geçmektedir. Kaldı ki; yukarıda kulübün toplam geliri ile kıyaslanan borç kalemlerimizden sadece biri olan Sportif Faaliyetlerden Doğan giderlerimizdir. Karlılığa ulaşamamada Temel nedenler;
-Takımdaki ücret, maaş, prim giderlerinin sınırlandırılmaması,
-Futbol Takımı işletme giderlerinin kontrol altına alınamaması,
-Transfer piyasasında fiyatların kontrol edilememesi,
-Gelir ve gider arasında, gider lehine büyük farkların bulunmasıdır.

10-)BANKA VE YÖNETİCİ ALACAKLARI

 

15 Yorum Onay bekleyen yorum yok

 1. Ülke borçlu Bursaspor borçlu işçi borçlu çiftçi borçlu köylü borçlu emekli borçlu esnaf borçlu kısaca tüm ÜLKE borçlu. ….. ülke nin geldiği durum içler acısı. .. Birileri diyordu 24 haziran sonra uçacağız şahlanacağız …. UÇUYORUZ DOSTLAR. ..TUTMAYIN

  52
  12
 2. 0 borçla takımı yöneten ve kulübe siyaset sokmayan yazıcıdan

  400 küsür milyon borca sokan siyaset destekli başkanlar….

  18
 3. Neden oldu okadar borç işi bilmez yönetim yanlış transfer gereksiz işler sonucu bu 3 senedir rezillikten başka birşey yapmıyor ali efendi kim toplucak şimdi bu işleri bukadar işin sorumlusu ali ay ve yönetim gerisi boş abi bu adamı bu takıma getiren ve başkan yapanlarda bu işin sorumlusu kimse yok şimdi herkez şak şakcı sadece çıkar kürsüde konuşur sonra sesi çıkmaz artık şu boş insanlardan şu klüp alınmadığı sürece hiç birşey düzelmezz

  13
 4. Bu adam bu takımın tarihine kara leke olarak çoktan yerini almıştır kulübe verdiğin paraları döviz olarak veriyor sonra döviz arttığında zararımız var diyor millet dolar euro alır kar için bu da bursaspordan döviz artışı ile cok sağlam kar yaptı

  11
    1. @Bursasporum yorumuna yanıt olarak

     Madem öyle, çık o karanlık mağarandan ve etrafa bak bakalım paran dolara karşı kaç çekiyor, euroya karşı kaç çekiyor? İnsanlar ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenlerden dolayı hep birbirini katlediyor, kadınlara tecavüz edilip öldürülüyor, çocuklar kaçırılıyor. İnsanların canı burnuna gelmiş, ülkede yaşanacak yer kalmamış. Sonra da ben kıyamet tellalı oluyorum.

     5
     2
 5. Hani 460 milyon du borç? Ali ay kulübün anasını sktn. Allah belanı versin. Sen gidene kadar (mayıs inşallah) borç 500milyonu geçer. Sana da seni seçenede hakkımı helal etmiyorum. Allaha havalesiniz!!!

 6. 200 milyon kısa vade borç çok ciddi. Geçen yılın paraları ödenmemiş daha şaka gibi. Sene sonu 10 milyon Euro civarı oyuncu satmazsak transfer tahtası bile açılmaz.

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu