Denetim Kurulu “Kulübe 1 milyon 825 bin ₺ daha ödenmeli”

Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu, Başkan Ali Ay’ın aldığı arsalardan oluşan aradaki farkın kulübe ödenmesini içeren bir rapor yayınladı.

Kurulumuz  15.04.2019 tarihinde Nisan Ayı Olağan Toplantısını yapmak üzere tesislerimizde toplanmış ve Bursaspor Kulübü Derneği’ne ait 2 adet taşınmazın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay’a alacağına mahsuben devrini içeren hususlar ile ilgili Bursaspor Kamuoyunu aydınlatmak üzere Kamuoyuna Duyuru yayınlamıştır. Bu Duyuruda Yönetim Kurulu Karar Defteri incelendiğinde  Oy Çokluğu ile alınan 21.03.2019 Tarih ve 26 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı içeriği paylaşılmıştır.

Hatırlatmak gerekirse, konu ile ilgili bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararında paylaşılan hususlar;

1.Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mah. 4991 Ada 231 Parselde bulunan 28.820,25 m2 taşınmaz için 06.02.2019 Tarihinde Değerleme Kuruluşu Tarafından 11.500.000 TL değer takdir edildiği, 18.02.2019 Tarihinde en düşük 11.000.0000 TL bedelile ihaleye çıkarıldığı ancak alıcı bulamadığı belirtilmiş ve 11.500.000 TL bedelle Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay’a bu tutardaki (Merkez Bankası 20.03.2019 Tarihli) Euro kuru esas alınarak alacaklarına mahsuben devrine karara verildiği,
2.Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Yunuseli Mah. 5067 Ada 1 Parselde Bulunan Hisseli Gayrimenkul üzerindeki hisseye düşen 4.205,19 m2 arsa alanı için yapılan 20.03.2019 Tarihli Değerleme Kuruluşu Raporunda söz konusu arsanın Konut Amaçlı kullanılması halinde 8.285.000 TL olarak, söz konusu arsanın akaryakıt lisansı alması öngörüsü ile 12.310.000 TL olarak takdir edilmiş ve 15.000.000 TL Bedelle Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay’a bu tutardaki (Merkez Bankası 20.03.2019 Tarihli) Euro kuru esas alınarak alacaklarına mahsuben devrine karar verildiği,

Şeklinde Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay’a toplamda 26.500.000 TL Tutarındaki  (Merkez Bankası 20.03.2019 Tarihli) Euro kuru esas alınarak alacaklarına mahsuben devri söz konusudur.

Kamuoyuna Duyurumuzda belirttiğimiz üzere Denetleme Kurulu olarak yaptığımız derinlemesine araştırmalar sonucunda hem SPK hem de BDDK Lisanslı olarak Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. No.424/5 Buttim İş Merkezi Ofis No:5416-5147 (C-5/1492-1493) Osmangazi/BURSA adresinde mukim ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. ile anlaşma sağlanmış, Denetleme Kurulumuzu temsilen Yalçın Cambaz ve Tayfur Serdar Güllülü ile Arıkan Taşınmaz Değerleme A.Ş. arasında imzalanan sözleşme bedeli Denetim Kurulumuzu Temsil Eden Kurul Üyelerimizce karşılanmıştır. Anılan Şirketin tüm ortakları Adli Yargı Bilirkişisi olarak da görev yapmaktadırlar. Yine Duyurumuzda yaptırılacak Değerleme sonucunun Bursaspor Kamuoyu ile paylaşılacağı; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Satış Bedeli ile Denetim Kurulu’nun yaptırmış olacağıdeğerlemeler arasında Kulübümüz lehine pozitif fark doğması halinde bu farkın 1 Ay içerisinde Bursaspor Kulübüne kazandırılması için Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmanın yapılması gerektiği belirtilmişti.Denetim Kurulumuza bu yetki Bursaspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 33. Maddesi D Bendi ile verildiği hususunu da belirtmek isteriz.

Denetleme Kurulu tarafından yaptırılan değerleme sonucunda;

1.Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mah. 4991 Ada 231 Parselde bulunan 28.820,25 m2 taşınmazın satış tarihi olan 27.03.2019 Tarihindeki Yasal ve Mevcut Durum Değerinin15.500.000 TL olabileceği tahmin ve takdir edilmiştir.
2.Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Yunuseli Mah. 5067 Ada 1 Parselde Bulunan Hisseli Gayrimenkul üzerindeki hisseye düşen 4.205,19 m2 arsa alanının satış tarihi olan 22.03.2019 tarihindeki değerinin Konut olarak yapılaşma hakkına sahip olması durumunda 10.000.000 TL, Akaryakıt İstasyonu (A) Lejantlı yapılaşma hakkında sahip olması durumunda 12.825.000 TL olabileceği tahmin ve takdir edilmiştir.

Bu noktada şu hususlar göze çarpmaktadır;

1.Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mah. 4991 Ada 231 Parselde bulunan 28.820,25 m2 taşınmaz için yaptırılan iki değerleme arasında fark olduğu görülmüştür. İki Değerleme de derinlemesine incelenmiş ve Denetleme Kurulu Tarafından yaptırılan değerleme raporunda bu taşınmaz ile ilgili yakın çevresindeki cari dönemde gerçekleşmiş 15 adet emsal belirtildiği ve yapılan değer takdiri ile uyumlu olduğu gözlemlenmekle beraber Yönetim Kurulu’nun 06.02.2019 Tarihinde yaptırmış olduğu değerleme raporunda bu taşınmaz ile ilgili 8 adet emsal belirtildiği ve yapılan değer takdirinin emsaller ile karşılaştırıldığı zaman kimi emsallerden% 50 oranında düşük olduğu tespit edilmiştir. İlgili Değerleme Firması tarafından yapılan bu Değerlemede eksikler – hatalar olduğu ve bu şekliyle Yönetim Kurulu’nu yanlış yönde yönlendirildiği kanaatindeyiz.
2. Kulübümüze ait Bursa İli Osmangazi İlçesi Yunuseli Mah. 5067 Ada 1 Parselde Bulunan Hisseli Gayrimenkul üzerindeki hisseye düşen 4.205,19 m2 arsa alanı ile ilgili yaptırılan iki değerlemenin arasındaki en yüksek değerleme tutarları üzerinden de bir fark olduğu görülmüştür. Bu konu ile alakalı olarak da Denetim Kurulu tarafından yaptırılan değerleme raporunda bu taşınmaz ile ilgili yakın çevresindeki cari dönemde gerçekleşmiş 22 adet emsal belirtildiği ve yapılan değer takdiri ile uyumlu olduğu gözlemlenmekle beraber Yönetim Kurulu’nun yaptırmış olduğu değerleme raporunda bu taşınmaz ile ilgili 10 adet emsal belirtildiği ve gerekli değer takdirini oluşturabilmek için daha fazla emsale ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Bu taşınmaz ile ilgili satış işleminin takdir edilen değer üzerinden değil de daha yüksek bir bedel olan 15.000.000 TL Tutarından gerçekleştiği için bu hususun göz önünde bulundurulmasına gerek duyulmamaktadır.

Yapılan Değerleme Çalışması sonucunda söz konusu iki taşınmaz için toplam tahmin ve takdir edilen bedelin 28.325.000 TL olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre anılan Yönetim Kurulu Kararı yapılan satış neticesinde ortaya çıkan 26.500.000 TL Tutarı ile karşılaştırıldığında Bursaspor Kulübü Lehine 1.825.000 TL Tutarındaki değerin 1 Ay içinde Bursaspor Kulübü Derneği’ne kazandırılması gerekmektedir.  

Bütün bu açıklamalar, tespitler, talep ve çağrılardan sonra aşağıdaki hususları belirtmemiz zaruret hali almıştır;

09.02.2017 Tarihinde Hâlihazırdaki Tüzüğümüzün ilk kabul edilen haliyleYönetim Kurulu’nun taşınmaz satışı konusunda özel yetkiye ihtiyacı vardı, şöyle ki bir taşınmaz satılmak istenmesi halinde, Yönetim KuruluGenel Kurulu toplayacak ve Ada, Parsel belirterek ve satışa ihtiyaç duyulması sebebini de açıkça belirterek Genel Kurul’dan yetki isteyecekti.

Akabinde 13.01.2018 Tarihinde yapılan Mali ve İdari Kongrede yukarıda anılan maddede değişiklik istenmiş ve Yönetim Kurulu’na “Taşınmaz Satışı Konusunda Genel Yetki Verilmesi” konusu gündeme alınmıştır. Salonda bulunan Genel Kurul üyelerinin oy çokluğu ile kabul etmesi üzerine ilgili maddede Özel Yetkiden, Genel Yetkiye geçiş yapılmıştır

Bu madde gibi son mali kongrede belirttiğimiz hususları da dikkate aldığımızda birçok eksiği bulunan tüzüğümüz ile ilgili Tüzük Tadil Kongresi’ne ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. 29.04.2019

Saygılarımızla,

Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu

BURSASPOR DENETLEME KURULU

Yalçın Cambaz           ​​​Uğur Özer

Tayfur Serdar Güllülü ​​​Recep Güller

Ahmet Coşkun          ​​​

9 Yorum Onay bekleyen yorum yok

 1. “13.01.2018 Tarihinde yapılan Mali ve İdari Kongrede yukarıda anılan maddede değişiklik istenmiş ve Yönetim Kurulu’na “Taşınmaz Satışı Konusunda Genel Yetki Verilmesi” konusu gündeme alınmıştır. Salonda bulunan Genel Kurul üyelerinin oy çokluğu ile kabul etmesi üzerine ilgili maddede Özel Yetkiden, Genel Yetkiye geçiş yapılmıştır. ”

  Ben kulübe üye olmayıp bunlara meydan bıraktığım için kendimden utanıyorum, bizim gibi Bursasporlu(!) olupta kulübe üye bile olmadan meydanı bu hainlere bıraktığım için kendimden utanıyorum.

  6
  2
 2. Denetleme kuruluda olmasa kimse birşey duymacak Ali ay tarihin en kötü en vizyonsuz Başkanı insanda biraz utanma olur 3 sezondur kulübü yedi bitirdi bütün çöpleri topladı sonra 140 trilyon para verdim diyor bizmi yaptık bu borçları ilk Başkan olduğunda 220 trilyondu borç şimdi 500 trilyon oldu 3 senede 280 trilyon borç artmış sen bu paranın hesabını ver nereye gitti paralar sana oy atan 1060 kişidede büyük vebal var Allah hepinizi bildiği gibi yapsın Bursasporumuzun bir kuruşunu kimler yediyse daha bu dünyada çıksın haram zıkkım olsun

  2
  1
 3. Bu araziler kulübün mülkü Bursaspor tarihinde böyle bir rezalet yaşanmamıştı ali dede gelene kadar,
  Hem başarısız rezil bir yönetim sergileniyor hem de kulübü yağmalayıp gitme derdinde,
  O araziyi bunlara yedirmemeliyiz, kim bu işlerden anlıyorsa dava açmalı, tüm yönetime Ali dede ve
  O karara imza atanları tarih unutmayacak asla

  1
  1

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu