Daum’dan Ozan itirafı

Ben Bur­sa­’day­ken Ozan'ın Ka­ra­bü­k’­e 500 bin do­la­ra gön­de­ril­me­si gün­dem­dey­di. İzin ver­me­dim. Onu A ta­kı­ma alın­ca ken­di­ni çok ge­liş­tir­di. Bü­yük po­tan­si­ye­li var, üs­te­lik ça­lış­ma­yı da se­vi­yor. Ben­ce Bur­sa­’da kal­ma­lı. 3 Bü­yük­le­r’­den bi­ri­ne git­se, uyum sağ­la­ma­sı zor ola­cak­tır. Fe­ner­bah­çe for­ma­sı, Bur­saspor for­ma­sın­dan çok da­ha ağır­dır. Ozan şu an sadece ge­li­şi­mi­ni dü­şün­me­li

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu