Bursaspor ”şeffaf” değil!

Ekim ayı başlarında ‘’şeffaflık, yönetimsel bütünlük ve mali konular’’ile ilgili Bursaspor kulübü ile medya arasında gerginlik yaşanmış, Bursaspor genel kurul üyesi Merih Ayder tv de izlediği bu konu hakkında Bursaspor kulübünden bilgi istemiştir.Bu beyandan cesaret alarak Bursaspor genel kurul üyesi ve Bursaspor taraftarı Merih Ayder kendi mesleği ile ilgili olarak sportif faaliyetler dışında; Bursaspor kulübünden  8 Ekim 2015 tarihinde bir yazı ile detaylı mali kayıtları isteyen bir listeyi içeren kayıt ve belgeleri istemiştir. Ayrıca yazdığı yazının bir suretini de Bursa il Dernekler Müdürlüğü’ne de göndermiştir. 

 

Aradan 1 ayı geçmesine rağmen cevap alamayan Bursaspor taraftarı Merih Ayder iddialarına şöyle devam etti.

‘’Bursaspor kulübünde taraftarlar dışında kimse ile yakınlığım yoktur. Bilgi edinme yasasına göre Bursaspor Yönetim kurulunun yazıma 1 ay içinde cevap vermesi gerekirdi. Ancak yazılı bir cevap alamayınca telefonla Mali Asbaskan Kemal Güler’i aradım. Neticeyi sordum. 18 kasım tarihinde  kulübe gelmem halinde istediğim bilgileri alacağımı söylediler. Saat 10:30 da kulübe geldim kendisi büyük bir nezaketle karşıladı sohbet ettik. Ancak istediğim kayıtları bu kadar detaylı olarak veremeyeceğini beyan etti. Bana sadece Mayıs 2014 olağanüstü ve Mayıs 2015 Olağan Genel Kurul kitapçığını verdiler. Bu kitapçıklar genel kurula katılan ve isteyen herkese dağıtılan cinsten resmi prosedür gereği basılmıştı. Kendisine bu verilerin sadece genel anlamda bir fikir verebileceğini ancak detaylara inmek için 8 ekimde yazdığım yazıda belirttiğim bilgi ve onaylı belgeler ile raporları talep ettim. Bu kitapçıklar dışında başka bir şey veremeyeceğini kayıtların İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve Yeminli mali müşavir tarafından incelendiğini beyan etti. Halbuki ben Bursaspor kulübünden 31/12/2014 detay mizan, tam tasdik raporları ve varsa bağımsız denetim raporları ile aynı raporların 30 eylül 2015 tarihi itibariyle kayıt ve bunları destekleyecek bazı belgeler istedim. Bir bankadan kredi istendiğinde bile detaylı mizan istenmektedir madem ki "şeffaf" bir düzenimiz var bana neden detaylı mizan verilmedi? Genel Kurul üyesinden bile bu kayıtlar gizleniyorsa şeffaflıktan kim söz edebiliyor anlamış değilim. Şubat 2016 daki mali genel kurula kadar hazırlık yapabilmem ve varsa bilanço makyajlarını tespit edebilmem, soru sorabilmem için bana bu hususlar gereklidir. Detaylara girmeden karşılıklı atışmalar sonrası ibra edilen veya edilmeyen mali genel kurulun ne anlamı var?

Şeffaflık; kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir. Nettir, saydamdır, gri bile olamaz. Ayrıca bu gibi raporların kısa periyotlarla Bursaspor web sitesinde yayınlanması bazı şaibeleri de önleyeceği kanaatindeyim. Maalesef Bursasor kulübümüz dernekler yasasına tabi olduğundan kayıt düzeni bir Anonim Şirket gibi de tutulmamaktadır. SPK tarafından kontrolü yapılan halka arz ile şirketleşmenin bir an önce bitirilmesi gerekir. Göztepe kulübü bile şirketleşmesini tamamladı biz koca stadyumda maçlarımızı oynayacağız normal ‘’Kanarya sevenler derneği’’ resmi dernekler yasasıyla ile yönetilmemiz çok yanlıştır ‘’ diyerek sözlerinitamamladı.

 

İŞTE O BELGELER

08/10/2015

 

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’na

Özlüce Tesisleri /BURSA

 

Son günlerde yerel  basın ve TV lerde Bursasporumuzun mali raporlarının  kamuoyuna  aktarılması ile ilgili olarak polemik hale gelen karşılıklı ithamlar duymaktayım ve bundan da rahatsız oldum.

Yaklaşık 30 yıllık muhasebe, finans ve denetim tecrübe birikimim vardır. Kendi mesleğimle ilgili olarak aşağıda belirttiğim bilgi ve belgelerin tarafıma verilmesi için yardımlarınızı esirgemeyeceğinizden eminim.

Çok küçük yaşlardan beri Bursaspor taraftarı olarak kendi mesleğimle ilgili olarak bu bilgiler ışığında yorum yapabilmem için bu bilgi ve belgeler gerekmektedir. Yazılı ve görsel basında eksik şifahi söylemler yanlış anlamalara sebebiyet verir. Halbuki muhasebe tekniğine dayanarak yayınlacak raporların Bursaspor kulübü derneğimizin  web sitesinde belirli periyotlar halinde yayınlanması şeffaflığımızı daha saydam hale getireceğini düşünüyorum.

İSTEDİĞİM BELGELER :

1-31/12/2014 yıl sonu detay mizan, gelir-gider tablosu, bilanço (dip notları dahil), tam tasdik raporları ve varsa bağımsız denetim raporları, aralık 2014 itibariyle 2015 yılında verilen  tüm vergilerin tahakkuk makbuz suretleri,

2-30/09/2015 tarihli detay mizan, gelir-gider tablosu, bilanço (dip notları dahil), varsa ara dönem son yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim raporları ile varsa kulüp denetim raporları,

3-Mali fair play için UEFA’ya son gönderilen Türkçeye tercüme edilmiş mali tablo raporları,

4-Varsa kulübümüzün uygun göreceği diğer bilgi ve belgeler.

Bursasporumuzun başarısı için hiçbir art niyet, menfaat gözetmeksizin bu bilgi ve belgeleri yorumlayacağıma ve ondan sonra da tereddütlü hususlarda detayları isteyeceğime emin olunuz. Her ne kadar bu bilgilerin mali olağan ve genel kongrelerde verildiğini biliyor olsam da Kulübümüz mali asbaşkanı  Syn.Kemal Güler ‘in son tv konuşmasında ‘’emanetçi olduklarını, istenen bilgilerin her zaman verilebileceğini ancak şimdiye kadar isteyen kişi olmadığını, kamuoyunun aldatılmamasını’’ beyan etmiştir. Kendisinin bu görüşünü aynen paylaşıyor ve cesaret alıyorum.

Bu yüzden Bursaspor kulübü  genel kurul üyesi olarak yukarıda belirttiğim bilgi ve belge suretlerinin mali müşavir imzalı olarak kayıtlı adresime gönderilmesini arz ve talep ediyorum. SAYGILARIMLA

 

 

 

MERİH AYDER

ÜYE NO:

GSM TEL: 0533 xxx xxx

BİLGİ İÇİN: TC.BURSA VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ

******************

 

2. BELGE

 27/11/2015 

 

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’na      Özlüce Tesisleri /BURSA       İLGİ: 08/10/2015 tarihli yazım hakkında      İlgi yazımda belirttiğim hususlara ve istediğim belgelere ilişkin cevabi yazınızı bu güne kadar alamadım. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre ilgili kurumlar 30 iş günü içinde kendilerinden istenen hususlara cevap vermek durumundadır. Sadece kulübümüz Mali Asbaşkanı Syn.Kemal Güler beni geçtiğimiz hafta başında Özlüce tesislerine davet etmiştir. Nezaketle ağırlaması nedeniyle teşekkür ederim. Ancak bir sohbet şeklinde geçen bu ziyaretimizde ilgi yazımızda istenen bilgi ve belgeler yerine  16-23 Mayıs 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile 07-16 Mayıs 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı kitapçıkları yeterli olduğu beyan edilerek  verilmiştir.      Yazımızda detayları belirtildiği gibi Mali Asbaşkanımızın belirttiği hususlar maalesef gerçekleşmemiştir. Bilindiği üzere  Syn.Kemal Güler ‘in bir  tv konuşmasında ‘’emanetçi olduklarını, istenen bilgilerin her zaman verilebileceğini ancak şimdiye kadar isteyen kişi olmadığını, kamuoyunun aldatılmamasını’’  beyan ederek  ‘’Bursaspor, sadece yönetimin kulübü değil,  her bir taraftarımızın,  kulüple ilgili merak ettikleri herhangi bir konuda bilgiye ihtiyacı olduğunda, biz cevap vermeye hazırız.’’   demiştir. Yerel medyaya da bu beyanı yayınlanmıştır.    Verilen bu açık beyanın ardından hiçbir art niyet gözetmeksizin, bir genel kurul üyesi ve de eski bir Bursaspor taraftarı ve mesleğim ile ilgili olarak, sonraki divan ve genel kurul toplantılarına hazırlıklı gelebilmem için istediğim belgeler aşağıda tekrar listelenmiştir.      1-31/12/2014 yıl sonu detay mizan, gelir-gider tablosu, bilanço (dip notları dahil), tam tasdik raporları ve varsa bağımsız denetim raporları, aralık 2014 itibariyle 2015 yılında verilen  tüm vergilerin tahakkuk makbuz suretleri,      2-30/09/2015 tarihli detay mizan, gelir-gider tablosu, bilanço (dip notları dahil), varsa ara dönem son yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim raporları ile varsa kulüp denetim raporları,      3-Mali fair play için UEFA’ya son gönderilen Türkçeye tercüme edilmiş mali tablo raporları,      4-Varsa kulübümüzün uygun göreceği diğer bilgi ve belgeler.      Sonuç olarak;    A)Bursaspor kulübümüz Kulüp başkanımızın da devamlı vurguladığı gibi ‘’Şeffaf’’ olmadığı kanaati hasıl olmuştur.  Şeffaflıkta grilik bile olamaz, saydamdır, her şey nettir. Gizli olan hususlar varsa bunlar ayrıca beyan edilebilir, açıklanmaz. Yoksa zaten genel kurulda üyelere dağıtılan kitapçık üzerinden yorum yapmak, ibra etmek veya  etmemek  prosedür gereği de olsa yeterli olamaz. Görsel veya yazılı basın üzerinden birkaç rakamlar vererek, önceki yıllarla mukayese yapmak da kamuoyunda yanlış algılamalara neden olur.       B)Yazılı olarak resmen istenen bu bilgi ve belgeler verilmediğine hatta yazılı olarak cevap verilmediğine göre sportif başarı ve başarısızlıkları dikkate almazsak mali yönden şeffaflıktan da söz edilmesi mümkün değildir.      C)Tarafımdan hiçbir kişi veya kuruluşu destekler mahiyet taşımayan iyi niyetli bir yaklaşım sergilenmiş ancak ‘’mali şeffaflık ‘’ yönünden verilen beyanlar fiilen  gerçekleşmemiştir. Bu durumu Bursaspor taraftarı ve Genel Kurul üyesi olarak her türlü platformda paylaşacağımı şimdiden alenen de beyan ediyorum.     2   D)İstenen Kulüp mali verilerinin muhasebe tekniğine uygun olarak verilmediğinden kayıtların güncel olmadığı veya gizlenen bazı bilgilerin olabileceği kanaati bende oluşmuştur. Olağan veya olağanüstü genel kurulda verilen kitapçıklardaki veriler özettir. Tam olarak denetimi sağlamaz, yetersizdir. Önce detay mizan üzerinden balansların kontrol edilmesi, bilançoya da doğru olarak aksettirilmesi gerekir. Bu kitapçıkları vererek şeffaf olduğumuzu beyan etmek çok fazla iyimserliktir.  Bu yüzden;    1-Tam bir şeffaflıktan söz edebilmemiz için mali divan toplantılarındaki özet tabloların önce Bursaspor web sitesinde en az 3 er aylık periyodlar halinde yayınlanması, isteyenlere ise detay bilgilerin verilmesi gerekir.      2-Dernekler yasası ile idare edilen bir kulüp değil Anonim Şirket olmalıyız. SPK denetimine girerek İstanbul borsasında da hisselerimizin halka arz edilmesi, KAP’a önemli bilgilerin düzenli verilmesi gerekir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe gibi kulüpler  A.Ş. iken kulübümüzde borçların fazla olması bahanesi ve bazı vergisel avantajlar yönünden hala Dernek yasası ile yönetilmemiz çok yanlıştır. Timsah Arenanın yakında açılacak olması nedeniyle de 2016 yılı başında bu atılım artık gerçekleştirilmelidir. Kayıtların 2016 yıl başından itibaren ek olarak çifte kayıt ile A.Ş. mevzuatına uygun olarak tutulması faydalı olur. Eninde sonunda olacak şirketleşmede çok geç kalınmıştır.      3-Paralı yöneticilerin kulüp idare etmesi, borç vermesi şirketleşme durumunda bitecektir.  Mali fair play yönünden de rahatlama olacaktır. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe gibi kulüpler A.Ş. iken bizim Dernekler yasasıyla idare edilmemiz şampiyon bir takıma yakışmamaktadır. Profesyonel yöneticilerin asli ve tek işleri Bursaspor olacağından şimdiki gibi diğer işlerden kalan zamanları Bursaspor’da geçirmek durumunda kalmayacaklardır.      Yukarıda yazdığım hususların dikkate alınacağını umar,  Bursasporumuza başarılar dilerim.    Saygılarımla      MERİH AYDER  ÜYE NO: 8***

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı